Join Hope CommUnity Center, Farmworkers Association of Florida, and Florida Immigrant Coalition on October 21st at 6:30pm EST via FB Live for a panel discussion with the running candidates for Apopka City Council Seat 2.
Translations will be provided in español and kreyòl ayisyen.
________________
Acompañe al Centro ComUnitario de la Esperanza, la Asociación Campesina de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida el 21 de octubre a las 6:30 pm EST a través de FB Live para un panel de discusión con los candidatos para el puesto 2 del Concejo Municipal de Apopka.
Traducciones se proporcionarán en español y kreyòl ayisyen.
https://fb.me/e/3Hu6vdoSn
________________
Vin jwenn Sant Kominote Lespwa, Asosyasyon Travayè Jaden Florida yo, ak Kowalisyon Imigran nan Florida nan dat 21 Oktòb la apati de 6:30pm EST par mwayen FB an Dirèk pou yon panèl diskisyon avèk kandida ki nan kous elektoral pou 2e Chèz nan Konsèy Site Apopka.
N’ap bay tradiksyon nan lang espanyòl ak kreyòl ayisyen.